Altus Risk Management logo

Monitoring należności

Monitoring

Wieloletnie doświadczenie naszej kadry w zarządzaniu wierzytelnościami Klientów reprezentujących praktycznie wszystkie sektory gospodarki jednoznacznie potwierdza, że kluczem do sukcesu jest szybka reakcja na pojawiające się opóźnienia płatnicze.

Dlatego, aby zapobiegać narastaniu problemu niespłaconych w terminie należności, oferujemy usługę monitoringu. W jej ramach nasi pracownicy wykonują określone działania będące najczęściej kombinacją rozmów telefonicznych, SMS głosowych i tekstowych oraz monitów pisemnych.

Działania te podejmowane w imieniu Klienta przed upływem terminu płatności mają charakter prewencyjny, podczas gdy te podejmowane

już po jego upływie mają na celu zmobilizowanie opóźniających się kontrahentów do szybkiej spłaty zaległego zobowiązania i minimalizację wartości należności przeterminowanych.