Altus Risk Management logo

Windykacja przedsądowa

windykacja

Przedsądowa windykacja należności stanowi obecnie dominujący produkt w procesie zarządzania wierzytelnościami prowadzonym przez naszą firmę.

Zasadniczym celem wszystkich działań podejmowanych w tej fazie jest maksymalizacja wartości odzyskanych należności bez konieczności prowadzenia długotrwałych, kosztownych i często nieefektywnych postępowań sądowych. Zakres działań obejmujący negocjacje telefoniczne, wysyłkę monitów i wezwań oraz bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów i specyfiki ich wierzytelności.

Gwarantem jakości i skuteczności podejmowanych przez nas działań jest odpowiednie przeszkolenie i stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników oraz know-how, jakim dysponuje firma. Poza nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi i technologicznymi, przy tworzeniu tzw. Action Planów wykorzystujemy rozbudowane analizy statystyczne i scoringowe, a także wiedzę, jaką nasi pracownicy zdobyli pracując przy dochodzeniu różnego rodzaju należności dla Klientów działających w wielu gałęziach gospodarki.