Altus Risk Management logo
grupa

Grupa Altus

altus-grupa

Ofertę Altus RMS uzupełniają usługi doradcze i audytorskie w obszarze ryzyka finansowego świadczone przez Altus Consulting& Audit, kupno portfeli wierzytelności realizowane przez Altus Debt Finance oraz pełen zakres usług prawnych oferowanych za pośrednictwem współpracującej z nami kancelarii prawnej.

Altus Risk Management Services

altus-rm

Altus Risk Management Services jest firmą świadczącą usługę kompleksowego zarządzania wierzytelnościami.

Naszym Klientom oferujemy pełen zakres produktów w procesie dochodzenia należności począwszy od monitoringu i windykacji przedsądowej, poprzez długoterminowe nadzorowanie wierzytelności i kupno portfeli należności, aż po kompleksową obsługę prawną.

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami, nieustannie podnosząc kwalifikacje naszych pracowników i uważnie nadzorując wszystkie procesy wewnętrzne w firmie.

Podstawowym elementem naszej strategii biznesowej, a jednocześnie wiodącą zasadą, na której opieramy współpracę z naszymi Klientami jest jakość świadczonych przez nas usług. Wyraża się to nie tylko w skuteczności podejmowanych przez nas działań, ale również w dbałości o utrzymanie dobrych i zdrowych relacji biznesowych naszych Klientów z ich dłużnikami. Dlatego robimy wszystko, aby nasze działania były zawsze zgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami etyki w biznesie, a nasi Klienci wiedzieli, że szczególną wagę przywiązujemy do dbałości o ich dobre imię.

Altus Consulting & Audit

consulting

Poza działalnością w zakresie zarządzania wierzytelnościami oferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz usług doradczych i audytorskich w obszarze ryzyka świadczonych przez firmę Altus Consulting & Audit.

Pomagamy im usprawnić i zoptymalizować procesy zarządzania wierzytelnościami, doradzając jak zapobiegać pojawianiu się ryzyk oraz jak skutecznie zarządzać już istniejącymi . Doświadczenie i wiedza pozwalają nam obiektywnie ocenić sytuację Klienta, zidentyfikować obszary podwyższonego ryzyka i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania.

Audytujemy procesy i procedury wewnętrzne u naszych Klientów, weryfikujemy wiarygodność ich odbiorców potwierdzając prawdziwość podanych przez nich informacji jak również to czy wywiązują się oni ze swych zobowiązań umownych.

Kontakt: office@altus-gd.pl

Altus Debt Finance

altus-df

Altus Debt Finance jest typową spółką celową powołaną do realizowania zakupów portfeli należności, zarówno od Klientów naszej Grupy jak i firm i instytucji zewnętrznych.

Zainteresowani jesteśmy kupnem portfeli należności w stosunku do osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą o wielkości od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy sztuk.