Altus Risk Management logo

Obsługa prawna

prawna

Praktyka wykazuje, że mimo wiedzy, doświadczenia i pełnego zaangażowania naszych pracowników istnieją należności, których nie uda się odzyskać w procesie windykacji polubownej. Dlatego – chcąc zapewnić naszym Klientom kompleksową usługę zarządzania ich wierzytelnościami – oferujemy dla tych przypadków usługi współpracującej z nami Kancelarii Prawnej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju wierzytelności, reprezentując Klientów we wszystkich rodzajach postępowania sądowego, prowadząc nadzór nad procesem egzekucji komorniczej oraz podejmując inne działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia czy optymalizację skutków podatkowych.