Altus Risk Management logo

Nasze usługi

Altus RMS specjalizując się w zarządzaniu wierzytelnościami pomaga Klientom odzyskiwać ich należności przy zachowaniu dobrego imienia firmy i zdrowych relacji z partnerami biznesowymi. Troska o image Klienta jest kluczowym elementem naszej strategii, mamy bowiem pełną świadomość jak istotne w biznesie jest nie tylko zdobycie, ale i utrzymanie kontrahenta.

Stawiając Klientów w centrum naszej strategii biznesowej oferujemy im szeroką gamę usług, których zakres i konfiguracja dostosowywana jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb. Wychodzimy im naprzeciw, wykorzystując w swych działaniach szeroki wachlarz narzędzi i technik windykacyjnych, takich jak negocjacje telefoniczne, sms tekstowy i głosowy, poczta elektroniczna, monity pisemne oraz bezpośredni kontakt z dłużnikiem.

Gwarantem jakości świadczonych przez nas usług jest wieloletnie doświadczenie kadry zarządzającej w branży windykacji należności. Dbamy o to, aby zarówno aspekty techniczne, jak i sam sposób obsługi w pełni odpowiadały oczekiwaniom naszych Klientów.

Zakres usług oferowanych przez naszą firmę ulega ciągłemu doskonaleniu. Rozwijamy się wychodząc naprzeciw nowym trendom, zmieniającym się warunkom rynkowym oraz potrzebom naszych Klientów.