Altus Risk Management logo

Weryfikacja potencjalnych kontrahentów

Weryfikacja

Zdając sobie sprawę z tego, jak istotny jest wybór wiarygodnych i solidnych partnerów biznesowych, oferujemy naszym Klientom kompleksową weryfikację danych dotyczących ich potencjalnych kontrahentów.

Usługa weryfikacji potencjalnych kontrahentów dedykowana jest w głównej mierze bankom oraz instytucjom finansowym udzielającym kredytów konsumenckich bądź finansującym działalność podmiotów gospodarczych.

W jej ramach oferujemy sprawdzenie i potwierdzenie wszelkich informacji w drodze telefonicznego bądź bezpośredniego kontaktu z kontrahentem w miejscu jego zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.