Altus Risk Management logo

Długoterminowe nadzorowanie wierzytelności

Długoterminowe

Długoterminowe nadzorowanie wierzytelności jest rozwiązaniem alternatywnym, skierowanym do tej grupy Klientów, którzy z różnych powodów nie są zainteresowani zbyciem swoich należności.

Reprezentując ‚partnerski’ stosunek do dłużnika w całym procesie zarządzania wierzytelnościami stoimy twardo na stanowisku, że spłata zobowiązania jest jego obowiązkiem, a odzyskanie należności elementarnym prawem naszego Klienta. Z drugiej strony wiemy jednak, że jest to często utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe i to wcale nie wskutek złej woli dłużnika. Dlatego też dla tych wierzytelności, które nie zostały zaspokojone w procesie windykacji przedsądowej lub tych, wobec których bezskuteczną okazała się również egzekucja komornicza proponujemy usługę długoterminowego nadzorowania wierzytelności.

Celowość zastosowania tej usługi i jej efektywność opiera się na założeniu, że wraz z upływem czasu zmienia się (poprawia) sytuacja finansowa dłużnika, jak również jego wola spłaty swoich zobowiązań. Z drugiej strony uświadamia to dłużnikowi, że jego nawet bardzo stare długi nie zostały zapomniane, a wierzyciel wykazuje daleko idącą konsekwencję i determinację w ich dochodzeniu. Poza bezpośrednim efektem finansowym usługa ta pełni ważną rolę edukacyjną – bardzo istotną z punktu widzenia szeroko rozumianego interesu wierzyciela.