Altus Risk Management logo
kontakt

Kontakt

Siedziba i Centrum Operacyjne:

ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
Tel.: +48 22 711 28 50
Fax:+48 22 711 28 51
E-mail: office@altus-rms.pl

Altus Risk Management Services Sp. z o.o.

NIP 123-116-72-61
REGON 141625127
Numer KRS 0000316966

Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS